Blogovin

Follow my blog with Bloglovin Krzysztof Kizierowski

Create Your Badge Flag Counter

piątek, 13 stycznia 2017

Berejczycy: OKRES VIIIPapieże w dobie reformacji i Oświecenia...

Berejczycy: OKRES VIIIPapieże w dobie reformacji i Oświecenia...: OKRES VIII Papieże w dobie reformacji i Oświecenia (1534-1775) 218. PAWEŁ III 1534-1549. Aleksandro Farnese urodził się...Tylo dla katolików...

Brak komentarzy:

Obserwatorzy